Den farligaste länken i kedjan är en dålig svets

Den farligaste länken i kedjan är en dålig svets

En dålig svets ger spröd fog, sämre hållfasthet och bidrar till läckor. Det kan innebära att en konstruktion går sönder och att innehållet som fogen och röret ska förvara börjar sippra ut. I fall där kemikalier läcker ut kan det innebära svåra miljöföroreningar. I industrin är det inte reglerat att regelbundna inspektioner ska göras för att minska risken för läckor och i tid upptäcka sprickor eller områden där materialet har blivit sprött eller poröst av olika anledningar. Det allra viktigaste för att minska risken för läckor är därför att anlita företag som har rätt certifiering och arbetar med licenssvetsning. 

 

Tryggaste försäkringen är en licensierad svetsare

Rätt svetsning ser till det som skulle kunna vara en svag länk, två ändar som som har smälts samman med en fog, håller för förväntade påfrestningar. Rätt svetsning ger hållfasthet, trygghet och kan hantera framtidens påfrestningar. Grunden för gedigen svetsning är ett hantverk som innehåller erfarenhet, kunskap och en förståelse för hur material fungerar. För att få arbeta med svetsning så krävs det att svetsaren är licensierad, vilket gäller för alla arbeten inom industri och byggnadssektorn. Det betyder att han eller hon har prövats i sin teknik och i sin kunskap i svetsning, klarat testet och arbetar efter gällande ISO-standard. 

 

 

Gör så här vid en läcka

En rätt svetsad fog ska inte brista och inte heller läcka. Men om det händer och olyckan är framme, så finns det hjälp att få. Handlar det om läcktätning i Jönköping, kan både snabb och kunnig hjälp erbjudas av företaget Cert Svets Sverige. Här finns ett gäng duktiga och licensierade svetsare som vill vara med och delta i utvecklingen av svensk industri. De har stor erfarenhet av att både arbeta med nya konstruktioner, underhållssvetsning och även akuta uppdrag inom läckor. Dessutom finns även grovplåtslagare, montörer och reparatörer på plats, vilket ger snabb tillgänglighet till olika experter.