Behövs tillfälliga kontorsmoduler

Plötsligt står du där med för lite kontorsutrymme. Det kan bero på att du ska bygga om kontoret. Att du behöver ta in extra personal som behöver utrymme. Eller att du helt enkelt behöver expandera. Så hur löser du den utmaningen enklast på kortast möjliga tid?

Ett sätt är att ta kontakt med ett företag som bygger modulsystem. De kan ordna det mesta i lokalväg. Det bästa är att du inte behöver köpa lokaler som vid ett senare skede blir överflödiga. Flera företag hyr nämligen ut sina kontorsmoduler så länge dubehöver dem. När behovet är borta kommer de och plockar ner dem och allt återgår till det vanliga. Modulerna är nämligen enkla att sätta upp, montera ner och förflytta.

 

Dags att utbilda personalen

Vill du utbilda mycket personal samtidigt kan bokning av lokaler bli en kostsam historia. Men även här är modulerna till stor användning. Mindre rum kan användas som klassrum och lite större rum kan användas som föreläsningsrum. 

Varför inte passa på att visa upp sitt företag efter utbildningen innan modulerna tas ner? Det kan du göra genom att anordna en utställning som visar det egna företaget. Eller varför inte bjuda in andra företag och skapa en liten mässa? Ett bra sätt att visa upp ditt företag.

 

 

Nya lokaler

Har företaget expanderat och blivit större? Strunta då i att hyra kontorsmodulerna. Köp dem istället och använd dem som ordinarie utrymmen. Det kan göras som en tillbyggnad. Men du kan även bygga en helt ny byggnad.

Husen behöver inte vara enplanshus. De kan vara större hus med flera våningar. Står du i startgroparna är det bara att googla på “modulkontor”. Boka in ett möte med det valda företaget. Byggföretagen kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen och tillsammans kan du planera ett projekt som tar företaget vidare in i framtiden.