Sverige är ett fredligt land

Sverige är ett fredligt land

Det är lätt att gnälla på Sverige. Det är kallt, mörkt och regnigt åtta månader om året. Sommarmånaderna är oförutsägbara och, som Tomas Ledin uttryckte det, de regnar bort av bara farten. Vi är ett litet land utan något inflytande på resten av världen. Det är parlamentariskt kaos och inte ens en advokat vet vem som vunnit valet flera månader efter valdagen. Svenskarna är reserverade, tråkiga och kan mest konsten att köa. Vi äter sill och super oss fulla vid varje högtid utan att ens förstå varför. Men det finns en sak som är ett stort privilegium med att bo i Sverige – det är ett land i fred.

 

Vi föds med olika förutsättningar

Alla har inte den turen att vara född i ett land där fred råder. Faktum är att det är väldigt många som inte har haft den lotten i livet. Enligt Förenta Nationerna var över 70 miljoner människor på flykt från sina hem sommaren 2019. Flyktskälen varierar, det kan exempelvis vara av ekonomiska eller klimatmässiga orsaker som människor flyr. Vanligt är dock att man flyr på grund av att kriget härjar i ens hemland och att man därför söker sig över nationsgränserna och letar upp en advokat för att söka skydd och fred i ett annat land. Detta kallas även att söka asyl, en fristad.

 

 

Asylrätten är en mänsklig rättighet

Att söka skydd i ett nytt land och ansöka om asyl är en av de mänskliga rättigheter som upprättats av FN. Det är med andra ord en rättighet du i egenskap av människa har rätt att kunna kräva av världen, oavsett vem du är eller var du befinner dig, även om en del länder gör vad de kan för att inte efterleva den rättigheten. Du har med andra ord Asylrätt i Göteborg likväl som i Rio de Janeiro. Att däremot beviljas asyl är inte lika självklart som att söka den, och för det kan du behöva juridisk hjälp av en advokat.