Staden med möjlighet att döpas

Hudiksvall är en härlig stad med många möjligheter. Vill du som vuxen ingå i ett sammanhang där du bekänner din tro på Jesus Kristus och erkänner honom som din Herre och varande Guds son, kan du be att få döpa dig som vuxen. I den baptistiska läran är det möjligt att döpa både vuxna och barn. Det är när människa kommit till insikt och genomgått en så kallad omvändelse som det är möjligt att döpas som vuxen.

Det kan till och med vara så att man blivit döpt en gång och sedan tappat sin tro. Skulle det vara fallet är det ingen fara. Den dagen man kommer tillbaka till sin tro tas man upp i församlingen igen. Där välkomnas man varmt. 

Flera namn på samma sak

Kärt barn har många namn sägs det och andra uttryck för vuxendop är bekännelsedop eller bibliskt dop. Det kallas även för baptistiskt dop, omvändelsedop eller medvetet dop. Själva ordet dop är besläktat med ordet doppa. Seden med dop har sina bibliska förlagor och är besläktat med  ursprungliga rituella tvagningar.

Dessa förekommer i flera olika kulturer och religioner. En rit är en form av ceremoni med religiösa inslag. Det kan vara dop, vigslar eller konfirmationen när det gäller den kristna kyrkan, även i Hudiksvall. Det kallas för en ritual när det är en fastställd och bestämd ordning på ceremonien eller riten som utförs. 

Olika samfund kontra Svenska kyrkan

Det finns olika frikyrkor, baptistkyrkan och pingstkyrkan som alla utför vuxendop i Hudiksvall. Men det är trots allt svenska kyrkan som står för merparten av de vuxendop som utförs där och i hela Sverige. I svenska kyrkan accepteras dop av vuxna som döps inom baptistkyrkan under förutsättning att de är döpta i faderns, sonens och den helige andens namn. I baptistkyrkan godkänns dock inte alltid vuxendop som gjorts i svenska kyrkan.