Behövs tillfälliga kontorsmoduler

Plötsligt står du där med för lite kontorsutrymme. Det kan bero på att du ska bygga om kontoret. Att du behöver ta in extra personal som behöver utrymme. Eller att du helt enkelt behöver expandera. Så hur löser du den utmaningen enklast på kortast möjliga tid?

Ett sätt är att ta kontakt med ett företag som bygger modulsystem. De kan ordna det mesta i lokalväg. Det bästa är att du inte behöver köpa lokaler som vid ett senare skede blir överflödiga. Flera företag hyr nämligen ut sina kontorsmoduler så länge dubehöver dem. När behovet är borta kommer de och plockar ner dem och allt återgår till det vanliga. Modulerna är nämligen enkla att sätta upp, montera ner och förflytta.

 

Dags att utbilda personalen

Vill du utbilda mycket personal samtidigt kan bokning av lokaler bli en kostsam historia. Men även här är modulerna till stor användning. Mindre rum kan användas som klassrum och lite större rum kan användas som föreläsningsrum. 

Varför inte passa på att visa upp sitt företag efter utbildningen innan modulerna tas ner? Det kan du göra genom att anordna en utställning som visar det egna företaget. Eller varför inte bjuda in andra företag och skapa en liten mässa? Ett bra sätt att visa upp ditt företag.

 

 

Nya lokaler

Har företaget expanderat och blivit större? Strunta då i att hyra kontorsmodulerna. Köp dem istället och använd dem som ordinarie utrymmen. Det kan göras som en tillbyggnad. Men du kan även bygga en helt ny byggnad.

Husen behöver inte vara enplanshus. De kan vara större hus med flera våningar. Står du i startgroparna är det bara att googla på “modulkontor”. Boka in ett möte med det valda företaget. Byggföretagen kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen och tillsammans kan du planera ett projekt som tar företaget vidare in i framtiden.

Kontorsmoduler som erbjuder tillfälliga lösningar med hög komfort

När ett företag växer innebär det framgång och att allt hårt arbete burit frukt. Det ska egentligen bara innebära positiva saker men ibland kan det ställa till det lite om organisationen växer för fort. Om expanderingen till exempel innebär att fler personer behöver anställas till en kontorsavdelning så ska de även få plats i lokalen. Som tur är så går det att snabbt lösa problemet med hjälp av kontorsmoduler i väntan på en mer permanent lösning. 

Placera kontorsmodulen där den behövs

En kontorsmodul kan användas som utbyggnad av befintlig byggnad, friliggande på intilliggande mark eller till och med högt upp i luften utmed fasaden. PCS Modulsystem tillverkar moduler efter önskemål för att fylla exakt de behov av lokal som finns i företaget.

Modulsystem utvecklade efter vad kunderna vill ha

PCS utvecklade sin första kontorsmodulserie 1998–99 och har sedan dess utvecklat sina moduler efter kunders behov och efterfrågan. De har hela tiden behållit en bra grund såsom att modulerna är oberoende av mellanväggar eller andra bärande element, vilket innebär att PCS kontorsmoduler är otroligt flexibla.

Moduler av hög kvalitet

PCS erbjuder en snabb och högkvalitativ lösning med deras kontorsmoduler som anpassas i allt från kvadratmeter till hur länge det finns behov att hyra. Med deras moduler får företaget ett kontor av hög kvalitet och en komfortabel arbetsmiljö, trots att den är tillfällig. Det gör att verksamheten kan fortsätta i princip precis som den gjort innan med alla nödvändiga bekvämligheter.

Tillfälliga moduler som är lika komfortabla som permanenta lösningar

Det går att skräddarsy modulerna ännu mer för en riktigt bra kontorsmiljö med till exempel dämpande material i golv, väggar och tak samt extra bra fönster som både stänger ute ljud och minskar solvärmeinstrålningen. Det gör att modulerna erbjuder en lika bra miljö som du kan hitta på vilket ”vanligt” kontor som helst.