Lasersvetsning ger precision

Lasersvetsning är en svetsmetod för precisionssvetsning och används där det krävs absolut täta svetsfogar. Till skillnad från MAG/TIG svets och andra metoder som är manuella lämnar laser inga oregelbundna och porösa svetsfogar. Dessutom kräver det ingen efterbearbetning och polering. Vidare medför lasersvetsning att materialet som svetsats får minimal värmespridning, och deformation av materialet undviks. 

Lasersvetsning utförs oftast av en programmerad robot, och det gör att svetshastighet och precision är högre. En viktig fördel med lasersvetsning är att man kan svetsa samman olika material och legeringar som inte kan svetsas med andra  metoder, till exempel koppar och rostfritt stål.

Varianter och applikationer

Två huvudvarianter av lasersvetsning finns, värmeledningssvetsning och nyckelhålssvetsning. Vid värmeledningssvetsning  fokuseras laserenergin till underlaget som ska svetsas från en punktformig källa som värmer upp materialet. Smältan gör att svetsfogen syns på ytan, men bredden på fogen är jämn och behöver inte limmas ner. När man använder sig av nyckehålssvetsning, används en laserstråle med hög effekttäthet, och det gör att lasern tränger ner djupare i materialet och smälter samman delarna.  

Lasersvetsning kan användas även till punktsvetsning och till lödning, där man uppnår goda resultat. Lasersvetsning lämpar sig för applikationer inom  bilindustrin och varvsindustrin samt till mikrosvetsning av elektronik och smycken.

Typer av lasersvetsmaskiner

Inom lasersvetsning används huvudsakligen två typer av lasersvetsmaskiner:  Koldioxidlaser där det används riktade speglar för att fokusera laserstrålen. Samt YAG laser som kombinerar fiberoptik och speglar, och YAG laser är kraftfullare. Det är viktigt att hitta rätt specialist inom Lasersvetsning med den absolut senaste laserteknologin för precisa svetsningar. Du får helt oxidfria svetsar som inte behöver bearbetas. 

Man kan svetsa samman legerade material som rostfritt stål och och titan med hög precision. Anlita ett ledande bolag inom mikrosvetsningar med stumfog. Lasersvetsning är den mest använda metoden för att svetsa samman  medicinsk-teknisk utrustning där det krävs helt släta svetsfogar utan mikrohål.