Tänkvärt vid köp av lastpallar

Lastpallen har en lång historia och första gången den började användas i stor skala var under andra världskriget, då USA snabbt och effektivt ville transportera krigsmateriel. Sedan dess har lastpallen utvecklats och standardiserats för att passa dagens transporter med lastbilar och järnvägsvagnar. 

Genom att man använder sig av samma mått på lastpallen i flera länder, går det snabbt och effektivt att lasta och skicka gods kors och tvärs över hela världen, och man kan ta till vara allt lastutrymme enkelt och fylla transporterna till max.

I Europa använder vi oss av den så kallade EU-pallen då vi utbyter varor med varandra. Håligheten under pallen är särskilt utformad för att kunna lyftas av en gaffeltruck. Detta underlättar mycket och ger smidig hantering när man flyttar och staplar gods. 

Pallarna är även vanligt förekommande i större varuhus för möbler och byggmaterial och staplas då ofta direkt på hyllorna i butikerna eller sätts direkt på golvet i lokalen. 

 

 

En lastpall av god kvalitet kan användas många gånger

En lastpall av god kvalitet kan användas många gånger innan den måste kasseras. Detta gör lastpallen till en klimatsmart produkt, eftersom trä är en naturlig produkt med lång hållbarhet. Det finns företag som säljer både nya och begagnade lastpallar och man behöver inte vara rädd för att köpa begagnat då pallarnas skick noga kontrolleras. Här är ett exempel på företag som säljer både nya och begagnade lastpallar: http://www.pallinvest.se/.

Köpa lastpallar kan man göra av ett företag specialiserat på detta. De har givetvis standardiserade lastpallar till försäljning men kan många gånger även specialtillverka lastpallar anpassade efter kundens specifika krav och behov. Är man osäker på vilken slags pall man behöver för sin verksamhet kan man naturligtvis få hjälp med att hitta rätt. Utbudet är stort och det finns både eur a-pallar, eur b-pallar, c-pallar, halvpallar, specialpallar och pallkragar.