Kristen skola i Flen

I Sverige har vi något som kallas det fria skolvalet vilket innebär att man själv rätt att välja vilken skola man vill att ens barn ska gå i. Man behöver alltså inte välja den skola som ligger i samma stadsdel utan kan välja en annan så länge den ligger inom kommunen. Man har tekniskt sett rätt att välja en skola i en annan kommun men då är de den kommunen som beslutar om barnet ska tilldelas en plats. 

 

Det finns både kommunala och fristående skolor, och eftersom konkurrensen om eleverna är stor så profilerar sig många av dem. Det kan vara att de exempelvis har datorspel och spelprogrammering på schemat eller att alla barn får en egen bärbar dator. Det kan även vara att skolan undervisar enligt en specifik pedagogik som till exempel Montessori eller Waldorf. Skolan kan även ha en religiös inriktning. Det finns exempelvis en kristen skola flen som i sitt värdegrundsarbete utgår från kristna värderingar. 

 

 

Viktigt att utgå ifrån barnet i val av skola

Oavsett skolprofil eller pedagogik måste alla skolor följa läroplanen. När man väljer skola till sitt barn är det viktigt att man utgår från hens behov. Vissa skolor är mer populära än andra och det är kommunen som bestämmer hur många elever skolan får ta in. I de kommunala skolorna tilldelas man en plats enligt närhetsprincipen, det vill säga hur nära man bor skolan. Bor man nära mer än en skola så betyder det dock inte nödvändigtvis att man tilldelas plats på den skola som ligger närmast hemmet. 

Innan man väljer skola till sitt barn bör man först besöka den och prata med lärare och rektor. Detta gör man enklast om skolan har öppet hus. Annars bör man ringa och boka en tid. Man kan även prata med grannar och andra föräldrar som har erfarenhet av skolan som man är intresserad av.