Handelsträdgård

Stubbfräsning – en guide för husägare

Stubbfräsning – en guide för husägare

editorial

Stubbfräsning är en metod för att avlägsna trädstubbar genom att mekaniskt slipa ner dem med hjälp av en stubbfräs. Maskinen används för att gradvis bryta ner stubben till små flisor, vilket gör det möjligt att ta bort stubben utan att gräva upp hela rotsystemet.

Varför välja stubbfräsning?

 • Estetik: Ingen vill ha en ful trädstubbe mitt i sin prydliga trädgård. Stubbfräsning hjälper till att återställa trädgården till dess tidigare skönhet.

 • Säkerhet: Utstående stubbar kan vara snubblingsfara, särskilt för barn som leker i trädgården.

 • Funktionalitet: Utan en trädstubbe i vägen kan du lättare planera trädgårdsprojekt som gräsmattor, blomsterbäddar eller kanske till och med ett trädgårdsskjul.

Handelsträdgård

Hur går processen till?

Stubbfräsning är en rättfram process, men den bör utföras av någon med rätt verktyg och kunskap. Efter att trädets huvuddel har tagits bort:

 1. Maskinen placeras över stubben.
 2. Fräsen börjar gradvis slipa ner stubben tills den är på önskat djup, vanligtvis 20-30 cm under markytan.
 3. De resulterande flisorna och det malda träet kan användas som flis i trädgården eller tas bort helt.

Att tänka på innan stubbfräsning

 • Storlek på stubben: Ju större stubbe, desto mer tid och ansträngning krävs.

 • Plats: Se till att området runt stubben är fritt från hinder som stenar eller andra träd.

 • Säkerhet: Se till att barn och husdjur är på avstånd när fräsningen pågår.

Fördelar med att använda stubbfräsning

 • Miljövänligt: Inga kemikalier används i processen, vilket är skonsamt för miljön.

 • Effektivt: I jämförelse med att gräva ut en stubbe manuellt, är stubbfräsning mycket snabbare.

 • Mindre skador: Eftersom du inte behöver gräva upp hela rotsystemet, minimeras risken för skador på omgivande landskap.

Nackdelar med stubbfräsning

 • Kostnad: Även om det är mer tidseffektivt, kan stubbfräsning initialt vara dyrare än manuell borttagning, beroende på stubbens storlek och placering.

 • Djup: Om du planerar att plantera ett nytt träd på samma plats, kan stubbfräsning inte ta bort tillräckligt av rotsystemet för att ge plats åt det nya trädet.

Slutord

Stubbfräsning kan vara en utmärkt lösning för husägare som vill ta bort fula trädstubbar från sin trädgård på ett snabbt och effektivt sätt. Genom att väga för- och nackdelar samt förbereda ordentligt, kan du säkerställa att processen går smidigt och att ditt utomhusutrymme ser bäst ut.